Güncel Edebiyat Haberleri Mürekkep Haber’de

Halk Edebiyatı

Halk edebiyatı için aslında “sözlü edebiyatın devamı” demek mümkün. Daha çok sözlü ve doğaçlama gelişen bu dönem toplamda üç ana kola ayrılır:
Anonim Halk Edebiyatı
Âşık Tarzı Halk Edebiyatı
Dini-Tasavvufi (Tekke) Halk Edebiyatı
Hece ölçüsünün kullanıldığı bu dönem çoğunlukla şiirin hâkim olduğu bir dönemdir. Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Kaygusuz Abdal bu dönemin önemli şairleri arasında sayılabilir.
Bunun yanında halk hikayeleri ve geleneksel Türk tiyatrosunun gelişim evresi olarak da önemli bir yere sahiptir.

Divan Edebiyatı
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri sadece dini anlamda değil, aynı zamanda edebi anlamda da bir değişime neden oldu. Arap ve Fars edebiyatının süslü ve yoğun anlatımı Osmanlı medreselerinde eğitim gören şairlerin ilgisini çekti. Padişahların da bu estetik dile hakim olmaları ve bu edebiyatı desteklemeleri divan edebiyatının bu denli gelişme göstermesinin başlıca nedenleri.

Hece ölçüsünün neredeyse hiç kullanılmadığı bu dönem aruz ölçüsünün de iktidarını güçlendirdi. Mazmun adı verilen kalıplaşmış ifadelerin alabildiğince kullanılması kalıplaşmış profilleri de beraberinde getirdi. Aynı estetik anlayışın aynı varlıkları ele alması karşısında ise ifade ve söyleyiş önem kazandı.
Daha önce Türk şiirinde karşılaşılmayan biçimler de yine bu dönemde kullanıldı. Gazel, kaside, mesnevi, rubai türü edebiyatımızda kullanılmaya başlandı. Bunun yanın da Türkler de şarkı ve tuyuğ isimli iki nazım biçimini Türk edebiyatına kazandırdı.

Fuzuli, Baki, Nedim, Nabi, Şeyh Galip, Nef’i dönemin önemli şairleri oldular.
Ayrıca seyahatname türünde Evliya Çelebi’yi saymak mümkün.
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı ise bir başka yazımıza.

Güncel Edebiyat Haberleri Nereden Takip Edilir?

Kültür-sanat haberleri denilince ilk akla gelen sitelerden olan Mürekkep Haber, edebiyat haberleri bakımından da oldukça önemli bir site. Yeni çıkan kitaplar, aylık edebiyat ve kültür sanat dergileri, söyleşiler, öyküler, romanlar, denemeler, şiirler kısaca edebiyata dair ne varsa her şey Mürekkep Haber’de okuyucuya anlık olarak sunuluyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir