Halk Edebiyatı Halk edebiyatı için aslında “sözlü edebiyatın devamı” demek mümkün. Daha çok sözlü ve doğaçlama gelişen bu dönem toplamda üç ana kola ayrılır: Anonim Halk Edebiyatı Âşık Tarzı Halk Edebiyatı Dini-Tasavvufi (Tekke) Halk Edebiyatı Hece ölçüsünün kullanıldığı bu dönem çoğunlukla şiirin hâkim olduğu bir dönemdir. Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Kaygusuz Abdal bu dönemin önemli