Tiyatro kelimesi, Yunanca theatron yani “görme yeri” sözcüğünden gelmektedir. Tiyatronun tarihi Eski Yunan’da Bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dinsel törenlere kadar uzanmaktadır. Yüzlerce yıldır farklı formalarda varlığını devam ettiren tiyatro, günümüze kadar süregelmiştir. Peki Tiyatro nedir? Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te yer alan tanıma göre tiyatro; “Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı